Thursday, May 1, 2008

masa itu emas


orang yang bahagia itu akan
selalu menyediakan
waktu untuk membaca
kerana membaca itu sumber hikmah
menyediakan waktu tertawa
kerana tertawa itu muziknya jiwa,
menyediakan waktu untuk berfikir
kerana berfikir itu pokok kemajuan,
menyediakan waktu untuk beramal
kerana beramal itu pangkal kejayaan,
menyediakan waktu untuk bersenda
kerana bersenda itu akan membuat muda selalu
dan menyediakan waktu beribadat

kerana beribadat itu adalah ibu dari

segala ketenangan jiwa

No comments: